Børnehuset Tangsmose
 

Åbningstider

Åbningstider og lukkedage

 

 

Åbningstider i Børnehuset Tangsmose

i 2019

 

Åbningstider:

Mandag - fredag: kl. 6.30-16.35

 Deltid

Mandag - torsdag: kl. 9.00-14.45

Fredag:  kl. 9.00-14.00

 

Lukkedage i 2019

fredag den 31. maj - (dagen efter Kr. Himmelfartsdag

5. juni – ingen alternativ pasning

24. december – ingen alternativ pasning

Fredag den 27. december

Mandag den 31,december

   

Sommerferie

I ugerne 29, 30 og 31 samles alle institutionerne i  området enten i Kernehuset, Augustenborg eller i Bygadens Børnegård, Hørup. Disse to institutioner har tilknyttet vuggestue, derfor er det disse institutioner der på skift er feriebørnehave. I år 2019  er feriebørnehaven i Bygadens børnegård i Hørup. Der vil være en personalerepræsentant med fra hver institution. I år er Pædagog Christel Hansen med i uge 29,30 og i uge 31 er pædagog Bettina Tøgersen med. Christel og Bettina kender begge de børn der skal med i feriebørnehaven.