Børnehuset Tangsmose
 

Aktiviteter

Aktiviteter I Børnehuset arbejder vi efter de lovbestemte Pædagogiske læreplaner: Alsidig personlig udvikling, Sproglig udvikling, natur og naturfænomener, Social udvikling, Krop og bevægelse og Kultur og kulturelle udtryksformer. For at sikre vi kommer rundt om alle udviklingstrin har vi delt året ind i forskellige udviklingsområder. Disse kan ses under pædagogiske læreplaner.