Børnehuset Tangsmose
 
pædagogiske læreplaner i Børnehuset Tangsmose
Publiceret den 25. maj 2015
Indholdsfortegnelse
 1. De 6 læreplanstemaer

1. De 6 læreplanstemaer

 1. forside
 2. alsidig personlig udvikling
 3. social udvikling
 4. sproglig udvikling
 5. krop og bevægelse
 6.  kulturelle udtryksformer og værdier
 7. natur og naturfænomener
 8. børn med særlige behov
 9. særlig opmærksomhed på sansemotoriske vanskeligheder
 10. særlig opmærksomhed på sproglige vanskeligheder
 11. dokumentationen af de pædagogiske læreplaner