Børnehuset Tangsmose
 

Åbningstider

 

 

Sommerferie

I ugerne 29,30 og 31 samles alle institutionerne i  området enten i Kernehuset, Augustenborg eller i Bygadens Børnegård, Hørup. Disse to institutioner har tilknyttet vuggestue, derfor er det disse institutioner der på skift er feriebørnehave. I år 2019 er feriebørnehaven i Bygadens børnegård i Hørup. Der vil være en personale repræsentant med fra hver institution.

Fra børnehuset Tangsmose er det pædagog Christel Hansen i uge 29, 30 og pædagog Bettina Tøgersen er med i uge 31 i feriebørnehaven.